Športové oddiely v športových kluboch polície:

Všetko | atletika | basketbal | bežecké lyžovanie | bežecký oddiel | biatlon | box | fitness | florbal | futbal | hádzaná | hokej | judo | kanoistika | karate | kickbox | kolky | krasokorčuľovanie | kulturistika | lukostreľba | lyžovanie | minifutbal | plávanie | potápanie | rybársky oddiel | sane | šortrek | šport pre všetkých | stolný tenis | streľba | streľba z brokovnice | tabata | taekwondo | turistický oddiel | vodné pólo | vodný slalom | volejbal | zápasenie

Názov E-mail Telefón
ŠKP Trenčín branislav.blazej@gmail.com 0910808608
Detail
TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou body@watel.sk 0904665603
Detail
ŠKP Rimavská Sobota amihalik@azet.sk 0905413788
Detail
ŠKP Lučenec jaroslav.marek@minv.sk 0918810177
Detail
ŠKP pri Akadémii PZ BA anna.kozanakova@gmail.com 0949177852
Detail
Zoznam klubov

ŠKP Trenčín

Detail

TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou

Detail

ŠKP Rimavská Sobota

Detail

ŠKP Lučenec

Detail

ŠKP pri Akadémii PZ BA

Detail

Detail klubu

Názov:

ŠKP Trenčín

Adresa:

Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

Štatutár

Ing. Branislav Blažej

Športové oddiely

streľba, futbal, hokej, šport pre všetkých

Späť
E-mail

branislav.blazej@gmail.com

Telefón

0910808608

Webstránka

https://www.skptn.sk

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/124190210930023/about/

Späť

Detail klubu

Názov:

TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou

Adresa:

Tehelná 270/7, 093 03 Vranov nad Topľou

Štatutár

Martin Bodnár

Športové oddiely

streľba, turistický oddiel, futbal, bežecký oddiel

Späť
E-mail

body@watel.sk

Telefón

0904665603

Webstránka

https://

Facebook:

TJ Unitop - športový klub polície Vranov n.T. - občianske združenie

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Rimavská Sobota

Adresa:

P. Hostinského 1035/2, 979 01 Rimavská Sobota

Štatutár

Alexander Mihálik

Športové oddiely

streľba, stolný tenis, futbal

Späť
E-mail

amihalik@azet.sk

Telefón

0905413788

Webstránka

https://

Facebook:

Športový klub polície Rimavská Sobota

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Lučenec

Adresa:

Tuhárske nám. 12, 984 01 Lučenec

Štatutár

Mgr. Jaroslav Marek

Športové oddiely

futbal, kolky, kulturistika, rybársky oddiel, turistický oddiel

Späť
E-mail

jaroslav.marek@minv.sk

Telefón

0918810177

Webstránka

https://www.skplucenec.sk

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP pri Akadémii PZ BA

Adresa:

Sklabinská 1, 831 06 Bratislava

Štatutár

JUDr. Ferdinand Marczy

Športové oddiely

futbal, florbal, basketbal, stolný tenis, volejbal, fitness, kulturistika, box, tabata

Späť
E-mail

anna.kozanakova@gmail.com

Telefón

0949177852

Webstránka

https://www.akademiapz.sk/skp-pri-akademii-pz-v-bratislave

Facebook:

ŠKP pri Akadémii PZ SR

Späť

Mapa klubov Unitop SR