Športové oddiely v športových kluboch polície:

Všetko | atletika | basketbal | bežecké lyžovanie | bežecký oddiel | biatlon | box | fitness | florbal | futbal | hádzaná | hokej | judo | kanoistika | karate | kickbox | kolky | krasokorčuľovanie | kulturistika | lukostreľba | lyžovanie | minifutbal | plávanie | potápanie | rybársky oddiel | sane | šortrek | šport pre všetkých | stolný tenis | streľba | streľba z brokovnice | tabata | taekwondo | turistický oddiel | vodné pólo | vodný slalom | volejbal | zápasenie

Názov E-mail Telefón
ŠPKP Pezinok vlado.koci@gmail.com 0905731672
Detail
ŠKP KOŠICE - PLÁVANIE tinazenuchova@gmail.com 0905211683
Detail
ŠKP Banská Bystrica skpbbystrica@gmail.com 0907912408
Detail
ŠKP pri SOŠ Bratislava pavol.france@minv.sk 0908158507
Detail
ŠKP Topoľčany skpzeny1@azet.sk 0905795625
Detail
ŠKP Bratislava burian@scpolicie.sk 0908947220
Detail
ŠKP Policajná škola Košice petobonk@gmail.com 0905892040
Detail
ŠKP Taekwondo Košice pavel.izarik@gmail.com 0902901640
Detail
ŠKP Modrí Draci Košice prezident@modridraci.sk 0904399999
Detail
ŠKP Čadca sventek@centrum.sk 0905964060
Detail
ŠKP Vysoké Tatry mlynar.palo@gmail.com 0911293258
Detail
ŠKP Bánovce nad Bebravou milos.sagat@minv.sk 0917385437
Detail
ŠKP Trstená jozef.janik@minv.sk 0905570403
Detail
ŠKP Trenčín branislav.blazej@gmail.com 0910808608
Detail
TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou body@watel.sk 0904665603
Detail
HK ŠKP Poprad hkpoprad@hkpoprad.sk 0908999868
Detail
VKP Bratislava tinojuraj@gmail.com 0905493080
Detail
ŠKP Dunajská Streda zbrane.bbj.ds@gmail.com 090525 82 99
Detail
ŠKP Trnava marcel.benkovsky@skp-trnava.sk 0908265727
Detail
TJ UNITOP ŠKP Trebišov tomas.polak@minv.sk 0918042021
Detail
ŠKP Humenné treborg@azet.sk 0908590133
Detail
ŠKP Luger Žilina skplugerzilina@gmail.com 0950499746
Detail
ŠKP Rimavská Sobota amihalik@azet.sk 0905413788
Detail
ŠKP Alfa Bratislava nagye@seznam.cz 0905607666
Detail
ŠKP Lučenec jaroslav.marek@minv.sk 0918810177
Detail
ŠKP Prešov martin.bujnak@minv.sk 0918871573
Detail
ŠKP Dolný Kubín stanovskym@gmail.com 0907595373
Detail
ŠKP Považská Bystrica stefan.janosko@minv.sk 0903553885
Detail
ŠKP pri Akadémii PZ BA anna.kozanakova@gmail.com 0949177852
Detail
ŠKP Levoča skplevoca@gmail.com 0910973886
Detail
ŠKP Bardejov miso.trudic@gmail.com 0911195238
Detail
ŠSKP Skalica dea.kadlcik@gmail.com 0902218878
Detail
ŠKP Žilina cesnek@skpzilina.sk 0915823357
Detail
ŠKP Martin jan.holiga@minv.sk 0905744715
Detail
Zoznam klubov

ŠPKP Pezinok

Detail

ŠKP KOŠICE - PLÁVANIE

Detail

ŠKP Banská Bystrica

Detail

ŠKP pri SOŠ Bratislava

Detail

ŠKP Topoľčany

Detail

ŠKP Bratislava

Detail

ŠKP Policajná škola Košice

Detail

ŠKP Taekwondo Košice

Detail

ŠKP Modrí Draci Košice

Detail

ŠKP Čadca

Detail

ŠKP Vysoké Tatry

Detail

ŠKP Bánovce nad Bebravou

Detail

ŠKP Trstená

Detail

ŠKP Trenčín

Detail

TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou

Detail

HK ŠKP Poprad

Detail

VKP Bratislava

Detail

ŠKP Dunajská Streda

Detail

ŠKP Trnava

Detail

TJ UNITOP ŠKP Trebišov

Detail

ŠKP Humenné

Detail

ŠKP Luger Žilina

Detail

ŠKP Rimavská Sobota

Detail

ŠKP Alfa Bratislava

Detail

ŠKP Lučenec

Detail

ŠKP Prešov

Detail

ŠKP Dolný Kubín

Detail

ŠKP Považská Bystrica

Detail

ŠKP pri Akadémii PZ BA

Detail

ŠKP Levoča

Detail

ŠKP Bardejov

Detail

ŠSKP Skalica

Detail

ŠKP Žilina

Detail

ŠKP Martin

Detail

Detail klubu

Názov:

ŠPKP Pezinok

Adresa:

Moyzesova 15, 902 01 Pezinok

Štatutár

Mgr. Daniel Ryška

Športové oddiely

plávanie

Späť
E-mail

vlado.koci@gmail.com

Telefón

0905731672

Webstránka

https://www.plavaniepezinok.sk

Facebook:

Športový plavecký klub Polície Pezinok

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP KOŠICE - PLÁVANIE

Adresa:

Protifašistických bojovníkov 4, 040 01, Košice

Štatutár

Ing. Martina Žeňuchová

Športové oddiely

vodné pólo, plávanie

Späť
E-mail

tinazenuchova@gmail.com

Telefón

0905211683

Webstránka

https://www.skpkosice.sk

Facebook:

Športový klub polície Košice - plávanie

Športový klub polície Košice - vodné pólo

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Banská Bystrica

Adresa:

Horná Mičiná 74, 974 01 Banská Bystrica

Štatutár

Mgr. Marek Melko

Športové oddiely

streľba, basketbal, box, karate, zápasenie, judo, lyžovanie

Späť
E-mail

skpbbystrica@gmail.com

Telefón

0907912408

Webstránka

https://www.skpbb.eu

Facebook:

Lyžiarsky a biatlonový oddiel ŠKP Banská Bystrica

BK ŠKP 08 Banská Bystrica

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP pri SOŠ Bratislava

Adresa:

Vápencová 36, 840 09 Bratislava

Štatutár

Mgr.Pavel France

Športové oddiely

streľba

Späť
E-mail

pavol.france@minv.sk

Telefón

0908158507

Webstránka

https://http://skpsos.szm.sk/

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Topoľčany

Adresa:

Obchodná 1, 955 01 Topoľčany

Štatutár

ŠKP Topoľčany

Športové oddiely

streľba, turistický oddiel, hádzaná, minifutbal

Späť
E-mail

skpzeny1@azet.sk

Telefón

0905795625

Webstránka

https://skptopolcany.unitopsr.sk/

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Bratislava

Adresa:

Záporožská 8, 851 01 Bratislava

Štatutár

Ing. Marián Kukumberg

Športové oddiely

streľba, box, hokej, taekwondo, hádzaná, kanoistika, vodný slalom, streľba z brokovnice, krasokorčuľovanie

Späť
E-mail

burian@scpolicie.sk

Telefón

0908947220

Webstránka

https://www.skpbratislava.sk

Facebook:

ŠKP Bratislava hádzaná

ŠKP Bratislava hokej

ŠKP Bratislava - bežecký oddiel

ŠKP Bratislava / Kanoistika na divokej vode

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Policajná škola Košice

Adresa:

Južná trieda 50, 040 01 Košice

Štatutár

Peter Bonk

Športové oddiely

streľba, stolný tenis, kickbox

Späť
E-mail

petobonk@gmail.com

Telefón

0905892040

Webstránka

https://www.fightclub.sk

Facebook:

Kickbox ŠKP Policajná Škola Košice

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Taekwondo Košice

Adresa:

Stará Spišská cesta 2166/38, 040 01 Košice

Štatutár

Ing. Pavel Ižárik

Športové oddiely

taekwondo

Späť
E-mail

pavel.izarik@gmail.com

Telefón

0902901640

Webstránka

https://www.ilyo-kosice.sk

Facebook:

Ilyo-taekwondo ŠKP Košice

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Modrí Draci Košice

Adresa:

Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice

Štatutár

JUDr. Ľubomír Myndiuk

Športové oddiely

vodné pólo

Späť
E-mail

prezident@modridraci.sk

Telefón

0904399999

Webstránka

https://www.modridraci.sk

Facebook:

ŠKP Modrí Draci Košice - Staré Mesto

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Čadca

Adresa:

Palárikova 977, 022 01 Čadca

Štatutár

Ing. Ladislav Sventek

Športové oddiely

streľba, biatlon, karate, atletika

Späť
E-mail

sventek@centrum.sk

Telefón

0905964060

Webstránka

https://www.goralmarathon.com

Facebook:

Karate Čadca - Oddiel ŠKP

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Vysoké Tatry

Adresa:

Mlynská 29/37, 059 42 Gerlachov

Štatutár

Mgr. Pavol Mlynár

Športové oddiely

bežecké lyžovanie, sane, šortrek

Späť
E-mail

mlynar.palo@gmail.com

Telefón

0911293258

Webstránka

https://www.skpvt.sk

Facebook:

ŠKP Vysoké Tatry

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Bánovce nad Bebravou

Adresa:

Školská 1893/27B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Štatutár

Miloš Šagát

Športové oddiely

Klub nemá žiadne oddiely.

Späť
E-mail

milos.sagat@minv.sk

Telefón

0917385437

Webstránka

https://www.skpbanovce.sk

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Trstená

Adresa:

Krakovská cesta 771, 028 01 Trstená

Štatutár

Jozef Janík

Športové oddiely

šport pre všetkých

Späť
E-mail

jozef.janik@minv.sk

Telefón

0905570403

Webstránka

https://www.skpta.webnode.sk

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Trenčín

Adresa:

Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

Štatutár

Ing. Branislav Blažej

Športové oddiely

streľba, futbal, hokej, šport pre všetkých

Späť
E-mail

branislav.blazej@gmail.com

Telefón

0910808608

Webstránka

https://www.skptn.sk

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/124190210930023/about/

Späť

Detail klubu

Názov:

TJ UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou

Adresa:

Tehelná 270/7, 093 03 Vranov nad Topľou

Štatutár

Martin Bodnár

Športové oddiely

streľba, bežecký oddiel, futbal, turistický oddiel

Späť
E-mail

body@watel.sk

Telefón

0904665603

Webstránka

https://

Facebook:

TJ Unitop - športový klub polície Vranov n.T. - občianske združenie

Späť

Detail klubu

Názov:

HK ŠKP Poprad

Adresa:

Štefánikova 6, 058 01 Poprad

Štatutár

Mgr. Ľudovít Jurinyi

Športové oddiely

hokej

Späť
E-mail

hkpoprad@hkpoprad.sk

Telefón

0908999868

Webstránka

https://www.hkpoprad.sk

Facebook:

HK Poprad

Späť

Detail klubu

Názov:

VKP Bratislava

Adresa:

Guothova 2758/13, 831 10 Bratislava

Štatutár

Ing. arch. Miroslav Michalica

Športové oddiely

volejbal

Späť
E-mail

tinojuraj@gmail.com

Telefón

0905493080

Webstránka

https://www.vkpbratislava.sk/

Facebook:

VKP Bratislava

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Dunajská Streda

Adresa:

OR PZ, Múzejná 231/6, 929 01 DS

Štatutár

Zsolt Juhos

Športové oddiely

Klub nemá žiadne oddiely.

Späť
E-mail

zbrane.bbj.ds@gmail.com

Telefón

090525 82 99

Webstránka

https://http://www.skpds.sk/

Facebook:

Športový klub polície - Dunajská Streda

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Trnava

Adresa:

Kollárova 31, 917 02 Trnava

Štatutár

Marcel Benkovský

Športové oddiely

streľba, stolný tenis, šport pre všetkých

Späť
E-mail

marcel.benkovsky@skp-trnava.sk

Telefón

0908265727

Webstránka

https://www.skp-trnava.sk

Facebook:

ŠKP Trnava

Späť

Detail klubu

Názov:

TJ UNITOP ŠKP Trebišov

Adresa:

M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov

Štatutár

Ladislav Hatrák

Športové oddiely

kulturistika, šport pre všetkých

Späť
E-mail

tomas.polak@minv.sk

Telefón

0918042021

Webstránka

https://

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Humenné

Adresa:

Sládkovičova 14, 066 01 Humenné

Štatutár

Róbert Goc

Športové oddiely

Klub nemá žiadne oddiely.

Späť
E-mail

treborg@azet.sk

Telefón

0908590133

Webstránka

https://

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Luger Žilina

Adresa:

Sládkovičova 165/9, 010 01 Žilina

Štatutár

Milan Radolec, Michal Radolec

Športové oddiely

streľba, lukostreľba

Späť
E-mail

skplugerzilina@gmail.com

Telefón

0950499746

Webstránka

https://www.skpluger.eu/sk

Facebook:

Športový klub polície Luger Žilina

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Rimavská Sobota

Adresa:

P. Hostinského 1035/2, 979 01 Rimavská Sobota

Štatutár

Alexander Mihálik

Športové oddiely

streľba, futbal, stolný tenis

Späť
E-mail

amihalik@azet.sk

Telefón

0905413788

Webstránka

https://

Facebook:

Športový klub polície Rimavská Sobota

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Alfa Bratislava

Adresa:

Vajanského 2114/64, 900 01 Modra

Štatutár

Mgr. Ernest Nagy

Športové oddiely

streľba

Späť
E-mail

nagye@seznam.cz

Telefón

0905607666

Webstránka

https://www.shootingacademyalfa.eu

Facebook:

Shooting Academy Alfa

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Lučenec

Adresa:

Tuhárske nám. 12, 984 01 Lučenec

Štatutár

Mgr. Jaroslav Marek

Športové oddiely

futbal, turistický oddiel, kolky, kulturistika, rybársky oddiel

Späť
E-mail

jaroslav.marek@minv.sk

Telefón

0918810177

Webstránka

https://www.skplucenec.sk

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Prešov

Adresa:

Vajanského 32, 080 01 Prešov

Štatutár

Ing. Martin Bujňák

Športové oddiely

streľba, volejbal, karate, potápanie, fitness, plávanie

Späť
E-mail

martin.bujnak@minv.sk

Telefón

0918871573

Webstránka

https://skp-presov.webnode.sk/

Facebook:

Športový klub polície Prešov-oddiel plávania

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Dolný Kubín

Adresa:

Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín

Štatutár

Martin Stanovský

Športové oddiely

vodný slalom

Späť
E-mail

stanovskym@gmail.com

Telefón

0907595373

Webstránka

https://www.skpdk.sk

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Považská Bystrica

Adresa:

Kukučínová 186/1, 017 23 Považská Bystrica

Štatutár

Ing. Štefan Janoško

Športové oddiely

streľba, turistický oddiel

Späť
E-mail

stefan.janosko@minv.sk

Telefón

0903553885

Webstránka

https://

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP pri Akadémii PZ BA

Adresa:

Sklabinská 1, 831 06 Bratislava

Štatutár

JUDr. Ferdinand Marczy

Športové oddiely

futbal, florbal, basketbal, stolný tenis, volejbal, box, tabata, fitness, kulturistika

Späť
E-mail

anna.kozanakova@gmail.com

Telefón

0949177852

Webstránka

https://www.akademiapz.sk/skp-pri-akademii-pz-v-bratislave

Facebook:

ŠKP pri Akadémii PZ SR

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Levoča

Adresa:

Vodárenská 9, 054 01 Levoča

Štatutár

Zuzana Šefčíková

Športové oddiely

bežecké lyžovanie

Späť
E-mail

skplevoca@gmail.com

Telefón

0910973886

Webstránka

https://levocaxc.webnode.sk/

Facebook:

Športový klub polície Levoča

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Bardejov

Adresa:

Partizánska 42, 085 03 Bardejov

Štatutár

Michal Trudič

Športové oddiely

Klub nemá žiadne oddiely.

Späť
E-mail

miso.trudic@gmail.com

Telefón

0911195238

Webstránka

https://

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠSKP Skalica

Adresa:

Strážnická 1667/4, 909 01 Skalica

Štatutár

Mgr. Dea Kadlčíková

Športové oddiely

streľba

Späť
E-mail

dea.kadlcik@gmail.com

Telefón

0902218878

Webstránka

https://www.sskpsi.estranky.sk

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Žilina

Adresa:

Dobšinského 1615/7, 010 08 Žilina

Štatutár

Ing. Ľuboš Cesnek

Športové oddiely

bežecké lyžovanie, bežecký oddiel, biatlon

Späť
E-mail

cesnek@skpzilina.sk

Telefón

0915823357

Webstránka

https://www.skpzilina.sk

Facebook:

ŠKP Žilina

Späť

Detail klubu

Názov:

ŠKP Martin

Adresa:

Komenského 2, 036 48 Martin

Štatutár

Bc.Ľuboš Štrauch

Športové oddiely

streľba, bežecké lyžovanie, biatlon, šport pre všetkých

Späť
E-mail

jan.holiga@minv.sk

Telefón

0905744715

Webstránka

https://www.kblskpmartin.sk

Facebook:

KBL ŠKP Martin

Späť

Mapa klubov Unitop SR