Sekretariát

Generálny sekretár: Ing. Juraj Filan
M. Schneidra - Trnavského 2/a 844 46
Tel.: +421 642 87 489
Mobil: +421 905 328 411
Fax: +4212 642 87 489
E-mail: filanj@gmail.com

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Lukáš Rusňák
Tel.: +421 915 346 790
E-mail: unitopsr@blackboat.eu

Meno a Priezvisko Pozícia E-mail
Stanislav Zátorský prezident stanlyza@gmail.com
Ľubomír Orosz viceprezident lubo@skpba.sk
Štefan Králik člen stefankralik11@gmail.com
Pavel Ižárik člen pavel.izarik@gmail.com
Anna Kozaňáková člen anna.kozanakova@gmail.com
Martin Stanovský člen stanovskym@gmail.com
Pavol France člen pavol.france@minv.sk
Zoznam Členov

Stanislav Zátorský

Detail

Ľubomír Orosz

Detail

Štefan Králik

Detail

Pavel Ižárik

Detail

Anna Kozaňáková

Detail

Martin Stanovský

Detail

Pavol France

Detail

Meno a Priezvisko Pozícia E-mail
Jaroslav Debnárik kontrolór jarode13@gmail.com
Zoznam Členov

Jaroslav Debnárik

Detail

Detail

Meno a priezvisko:

Stanislav Zátorský

Pozícia

prezident

Späť
E-mail

stanlyza@gmail.com

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Ľubomír Orosz

Pozícia

viceprezident

Späť
E-mail

lubo@skpba.sk

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Štefan Králik

Pozícia

člen

Späť
E-mail

stefankralik11@gmail.com

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Pavel Ižárik

Pozícia

člen

Späť
E-mail

pavel.izarik@gmail.com

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Anna Kozaňáková

Pozícia

člen

Späť
E-mail

anna.kozanakova@gmail.com

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Martin Stanovský

Pozícia

člen

Späť
E-mail

stanovskym@gmail.com

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Pavol France

Pozícia

člen

Späť
E-mail

pavol.france@minv.sk

Späť

Detail

Meno a priezvisko:

Jaroslav Debnárik

Pozícia

kontrolór

Späť
E-mail

jarode13@gmail.com

Späť

História

Únia telovýchovných organizácií Polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) ako ucelená a kompaktná súčasť federatívnej únie si píše svoju históriu od 29. júna 1990, keď na zakladajúcom valnom zhromaždení v Brne padlo rozhodnutie o vytvorení dobrovoľného záujmového združenia samostatných rezortných klubov polície s názvom „Únia telovýchovných organizácií polície Českej a Slovenskej federatívnej republiky“ so skratkou UNITOP ČSFR.

UNITOP SR po trojročnom pôsobení v rámci spomínanej federatívnej únie si začína písať svoju vlastnú „sólo“ históriu od zaregistrovania zmeny svojich stanov dňa 15. apríla 1993. Počas uplynulých 15 rokov prezidentmi únie boli páni z čelného vedenia MV SR a to: p. Borodovčák, Svěchota, Mitro, Belo-Caban, Michalko a Solčanský. Generálnym sekretárom od vzniku únie až do roku 2000 bol pán Tibor Varga. Následne túto funkciu vykonávali pán Ján Kuko a pani Eva Šidlovská a od roku 2008 do súčasnosti Juraj Filan.

Vznik našej únie úzko súvisí, resp. priamo vyplynul zo zámerov a snáh orientovať obsah a organizovanie telesnej výchovy a športu v nových spoločensko – politických podmienkach po roku 1989, prispôsobiť ju k potrebám policajtov a zamestnancov rezortu MV SR s tým, že športové kluby polície budú aj v ďalšom období otvorené aj pre širokú verejnosť. Tieto zásady platili pri vzniku i počas doterajšieho fungovania únie a platia aj naďalej.

Medzi historické medzníky možno zaradiť aj úspešnú organizáciu dvoch Majstrovstiev Európy policajtov a to v roku 2016 v zápasení a v roku 2019 v stolnom tenise konaných v Bratislave.

V súčasnosti únia združuje 34 športových klubov polície s celkovým počtom členov 8520. UNITOP SR je riadnym členom Svetovej športovej policajnej únie (USIP) od 1. januára 1993 a taktiež Európskej športovej policajnej únie (USPE) od 1. júla 1994. V roku 2020 bol prijatý UNITOP SR za riadneho člena Slovenského olympijského a športového výboru.