PROPOZÍCIE celoslovenských majstrovstiev vo výstupe na skialpových lyžiach - vertikál

PROPOZÍCIE celoslovenských majstrovstiev vo výstupe na skialpových lyžiach - vertikál

Únia telovýchovných organizácií v spolupráci so Športovým centrom polície, Odborom výcviku prezídia policajného zboru a Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline organizujú dňa 14.03.2023 celoslovenské preteky na skialpových lyžiach – vertikál v Žiarskej doline – Západné Tatry.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

USPORIADATEĽ: UNITOP SR, Športové centrum polície, Odbor výcviku P PZ OPP PPÚ KR PZ Žilina

DÁTUM KONANIA: 14.03.2023

MIESTO KONANIA: Žiarska dolina – ústie, Liptovský Mikuláš

DRUH PRETEKOV: Jednotlivci

KATEGÓRIE: Muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, ženy

ŠTART: Ústie Žiarskej doliny – parkovisko, Liptovský Mikuláš

TRAŤ: Štart - ústie Žiarskej doliny (štart sa môže posunúť vyššie, vzhľadom na snehové podmienky), cieľ - terasa nad Žiarskou chatou, dĺžka trate 6,44 km, prevýšenie 721 m.n.m. Štart, resp. cieľ preteku sa môžu posúvať podľa aktuálnych snehových podmienok.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

 • Riaditeľ pretekov – plk. JUDr. Peter Sivoň
 • Zástupca riaditeľa pretekov – pplk. Mgr. Martin Uram
 • Organizačný tím – pohotovostný policajný útvar KR PZ Žilina, členovia VV UNITOP SR
 • Rozhodcovia – kpt. Mgr. Boris Rabatin, pplk. Ing. Milan Burda

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE: Horská záchranná služba Západné Tatry

PRIHLÁŠKY: Zaslať na PPÚ OPP KR PZ v Žiline, mailom alebo faxom 0961402449/ – záväzne do 08. 03. 2023!!!

DOPRAVA: Zabezpečí vysielajúci útvar!!!

CENY: Poháre a medaile zabezpečí UNITOP SR, ako aj občerstvenie a pitný režim.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS: Súťaže sa zúčastnia policajti, policajtky a občiansky zamestnanci Ministerstva vnútra slovenskej republiky v jednotlivých vyššie uvedených kategóriách, a to v počte max. 8 pretekárov za jednotlivý útvar. Jedná sa o nasledovné útvary: Krajské riaditeľstvá PZ, MV SR, Prezídium PZ, Útvar osobitného určenia P PZ a Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

PRAVIDLÁ: Podľa pravidiel, ktoré budú vysvetlené hlavným rozhodcom pri výklade trate o 10.10 h. !!!. Pretekár, ktorý má problémy (technické, zdravotné, kondičné), môže preteky vzdať z vlastnej vôle, alebo môže byť vyradený z pretekov členmi kontroly. V prípade úrazu, môže pretekár po ošetrení pokračovať v preteku, pod podmienkou, že organizátor a rozhodca pretekov mu dovolí v pretekoch pokračovať!!! Nie je povolená žiadna externá pomoc, pomoc je povolená jedine medzi pretekármi. Za externú pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci, ako aj výmena poškodených častí výstroje ako sú paličky, lyže s viazaním a to v takom rozsahu, že nedovoľujú pokračovať v preteku.

VÝSTROJ PRETEKÁROV:

 • lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže,
 • viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd,
 • lyžiarky dostatočne vysoké, aby zakryli členky,
 • pár teleskopických, alebo bežeckých palíc s krúžkom na konci palice( oceľové krúžky sú zakázané),
 • pár stúpacích pásov,
 • batoh s možnosťou upevnenia lyží o veľkosti min. 20l ( možnosť zbaliť si náhradné oblečenie),
 • jedno pretekové oblečenie z vetru odolného materiálu,
 • náhradná spodná vrstva oblečenia (nohavice), náhradná vrchná vrstva oblečenia (funkčné tričko s dlhým rukávom, vetru odolná bunda),
 • rukavice, čiapka, alebo čelenka, lyžiarske okuliare,
 • dostatočné množstvo tekutín,
 • mobilný telefón s nabitou batériou!!!

SPRÁVANIE PRETEKÁROV: Je povinnosťou pretekára byť dobre pripravený na preteky, tak zo zdravotnej ako aj kondičnej stránky. Pretekár musí sledovať pravidlá ako aj počúvať a dodržiavať inštrukcie rozhodcov a organizátorov!!! Pretekár, ktorý zdržiava, je povinný ihneď ustúpiť z trate pretekárovi, ktorý zakričí - STOPA!!! Všetci pretekári sú povinný pomôcť osobe v nebezpečenstve ( zranenej, s poruchou zdravia, zasypanej lavínou... ) ak týmto neohrozí seba, alebo iné osoby. Organizátor vezme do úvahy čas, strávený poskytovaním pomoci.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 14. 03. 2023: 

 • 9.00 – 10.00h – prezentácia (ústie žiarskej doliny, parkovisko)
 • 10.10h – výklad trate a vysvetlenie pravidiel pretekov
 • 10.30h – hromadný štart pre všetky kategórie
 • 13.30h – 14.30h – občerstvenie, vyhodnotenie pretekov a vyhlásenie výsledkov
 • 14.30 – ukončenie pretekov, odchod na útvary, vyhlásenie výsledkov - Horský hotel a koliba Kožiar – Žiar

Poznámka: V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, môže organizátor preteky skrátiť, alebo aj zrušiť. K skráteniu, alebo zrušeniu pretekov, môže dôjsť aj počas trvania pretekov podľa pokynov organizátora priamo na trati. Proti tomuto rozhodnutiu organizátora nie je možné podať protest!!! Každý pretekár bude mať úrazové zmluvné poistenie, v prípade zásahu horskej služby!!!

Príloha: Mapa

Štart - ústie obce Žiarska dolina (parkovisko)

Cieľ - terasa (nad Žiarskou chatou)

Mapa