“Daruj krv, daruj život!” ❤️️

“Daruj krv, daruj život!” ❤️️

Naši hráči sa dňa 12.1.2023 zúčastnili každoročného darovania krvi „Novoročná kvapka krvi“, kde sa rozhodli pomôcť dobrej veci. Zapojili sme sa do výzvy “Daruj krv, daruj život” a preto vyzývame všetkých členov Športového klubu polície Bratislava, všetkých športovcov Športového centra polície, príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a zamestnancov MV SR k zapojeniu sa do výzvy.

Medzi prvými sa do výzvy zapojili kolegovia z oddelenia dokladov OR PZ Bratislava V.