Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Medaila strelcov z Peru, víťazstvá basketbalistiek ŠKP BB či ukončenie slalomárskej sezóny

Väčšina kolektívnych športov je počas októbra už naplno rozbehnutá. Členovia UNITOP SR – športové kluby polície a športovci ŠCP si zatiaľ vedú obstojne.

Unitop Logo
Unitop Logo

Na Behu zdravia si vybojovalo šesť policajtov účasť na ME v krose

V polovici septembra sa v Turčianskych tepliciach uskutočnil 41. ročník tradičného „Behu zdravia“, ktorého súčasťou boli aj nominačné preteky policajtov

Unitop Logo
Unitop Logo

Medailové ťaženie letných biatlonistov, vodných slalomárov aj rybárov z ŠKP klubov či ŠCP

Členom UNITOP SR, ktorá združuje športové kluby polície spolu so Športovým centrom polície, sa aj v uplynulých dvoch týždňov darilo zbierať úspechy a medaile.

Unitop Logo
Unitop Logo

Slováci sa predstavili na štvorstretnutí policajtov, súťažili proti kolegom z Česka aj Maďarska

Slovenskí policajti sa zúčastnili tradičného stretnutia českých a slovenských policajtov v štyroch športoch, ktoré organizovala česká UNITOP v Prahe a Opařanoch.

Unitop Logo
Unitop Logo

Výrazné úspechy kanoistov a taktiež ich kolegov z ŠCP či ŠKP klubov

Športovci zo Športového centra polície a športových klubov polície si pripísali na konto ďalšie cenné úspechy.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.