Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

V roku 2022 čaká policajtov deväť domácich a šesť medzinárodných športových podujatí

Kalendár policajných športových udalostí na rok 2022 je nabitý rôznymi zaujímavými domácimi aj medzinárodnými podujatiami.

Unitop Logo
Unitop Logo

Úspechy biatlonistov z ŠKP klubov aj radosť členov ŠCP z účasti na ZOH

Úvod januára priniesol členom UNITOP SR, športovým klubom polície a športovcom zo Športového centra polície, viacero dôvodov na radosť.

Unitop Logo
Unitop Logo

Najkrajšie momenty UNITOP SR v roku 2021

Rok 2021 priniesol pre našu úniu UNITOP SR viacero skvelých momentov. Úspešne sme zorganizovali dve policajné majstrovstvá, zúčastnili sa na medzinárodných podujatiach

Unitop Logo
Unitop Logo

V decembri potešilo striebro bobistky aj kolektívne športy

Posledný mesiac v roku bol úspešný pre viaceré športové kluby polície a priniesol taktiež radosť jednotlivým športovcom zo Športového centra polície.

Unitop Logo
Unitop Logo

Vianočný príhovor prezidenta UNITOP SR

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.